Termeni si conditiii

ZULIX / 2014-05-20

 

 
Termeni si condiții pentru vânzarea online
a serviciilor şi produselor ZULIX.ro
 
1.1.   În prezentul document ce conţine termenii si condițiile pentru vânzarea online a serviciilor şi produselor ZULIX.ro, următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, exceptând situaţia în care este prevăzut în mod expres altceva:
(i)        Client/Clienţi” înseamnă vizitatorul Magazinului Online care își face un Cont și efectuează o Comandă Online pentru achiziţionarea Bunurilor disponibile spre vânzare.
(ii)      Comanda Online” înseamnă o comandă plasată de Client pe Magazinul Online prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Bunuri.
(iii)    Cont” înseamnă secțiunea din Magazinul Online accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea Comenzii Online și care conține informații despre Client si istoricul Clientului în Magazinul Online (Comenzi Online, facturi fiscale, garanții Bunuri etc.).
(iv)     Contract” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Vânzător şi Client cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Bunuri de pe Magazinul Online, prin lansarea unei Comenzi Online de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a Bunurilor ZULIX.ro. Contractul se încheie în limba română.
(v)        „eCommerce” înseamnă o solutie software integrată, în scopul de a gestiona catalogul on-line şi procesul Comenzilor Online ale Bunurilor, emise de către Clienţi.
(vi)     ZULIX.ro” sau „Vânzătorul” înseamnă WAN BANG LONG INTERNATIONAL TRADE LTD, („WBL”), societate înmatriculată în Republica Populară Chineză, având următoarele date de identificare: NO.100YI DA LIU SHU Wangsiying District Beijing, tel:+861067372252, e-mail: [email protected]
(vii)   Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) cu privire la Bunurile și/sau a promoțiile desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
(viii)Bunuri” înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Magazinului Online.
(ix)     Magazin Online” înseamnă aplicaţia web deţinută de WBL având domeniul www.zulix.ro și subdomeniile acestuia), utilizand logo-ul Zulix.ro, şi prin intermediul căreia WBL îşi prezintă Bunurile scoase la vânzare, iar Clientii îşi pot alege Bunurile pe care doresc să le achiziţioneze, respectiv să le plăteasca direct prin efectuarea plăţilor online. De asemenea, Magazinul Online este folosit pentru procesarea şi administrarea Comenzilor Online în vederea livrării Bunurilor şi înregistrarea plăţilor aferente vânzării acestora.
(x)       Perioada de returnare” înseamnă perioada de 14 (paisprezece) zile calendaristice, aşa cum este stipulat în regulile în vigoare ale comerţului online/eCommerce (sau orice altă perioadă care poate deveni obligatorie în conformitate cu legislaţia din România), înăuntrul căreia Clientul are dreptul să returneze Bunurile Vânzătorului.
(xi)     Specificații” înseamnă detalii privind caracteristicile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
(xii)    „Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării, respectiv achiziţionării, a unuia sau mai multor Bunuri.
1.2.   Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între ZULIX.ro şi fiecare Client care utilizează Magazinul Online în vederea, cu ocazia sau ulterior efectuării unei Comenzi Online.
1.3.   Utilizarea Magazinului Online implică acceptarea acestor termeni şi condiţii , fiind pe deplin recomandată lecturarea cu atenţie a acestora de către potenţialii Clienţi. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aceste prevederi iar forma actualizată a acestor termeni și condiții va putea fi accesată de către Clienți pe Magazinul Online.
1.4.   Termenii şi condițiile aplicabile vânzării online a Bunurilor ZULIX.ro sunt disponibile Clientului pentru stocare şi reproducere pe website-ul Vânzătorului.
2.1.   Prin utilizarea Magazinului Online şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi Online, Clientul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
2.2.   Toate informațiile folosite în descrierea Bunurilor (inclusiv dar fără a se limita la imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare şi informare. Vânzătorul va depune însă toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la Bunuri prezentate în Magazinul Online.
2.3.   Bunurile ce fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.
2.4.   Notificarea primită telefonic sau prin e-mail de către Client după efectuarea Comenzii Online cu privire la preluarea respectivei Comenzi Online are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii Online de către Vânzător. Acceptarea Comenzii Online se consideră îndeplinită cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea, Bunului comandat de Client.
2.5.   Pentru motive justificate (inclusiv dar fara a se limita la, lipsa din stoc a unor Bunuri), Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Bunurilor din Comandă. Într-o astfel de situaţie Clientul va fi de îndată înştiinţat cu privire la modificarea intervenită şi va avea dreptul de a accepta noile caracteristici ale Comenzii Online ori de a le refuza, caz în care Comanda Online se consideră anulată, iar părţile vor fi puse în situaţia anterioară emiterii Comenzii Online (inclusiv returnarea oricăror sume încasate), fără ca Vânzătorul să aiba vreo răspundere pentru orice prejudicii suferite de Client.
2.6.   Comanda Online este acceptată, iar Contractul se consideră încheiat între Vânzător si Client, în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Bunurilor care fac obiectul Comenzii Online (în cazul produselor) sau cu ocazia începerii prestării serviciilor care fac obiectul Comenzii Online. Din Contract fac parte atât prevederile acestor termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Client şi Vânzător cu privire la o Comandă Online, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau material.
2.7.   Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului adresa de e-mail indicată în secţiunea „Contact” din Magazinul Online, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor.
2.8.   Vânzătorul poate subscrie oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare on-line a Bunurilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi sa asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.
3.1.   Accesul la Magazinul Online în vederea efectuării unei Comenzi Online îi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Vânzător unul sau mai multe Bunuri, cu respectarea prezentelor condiţii şi termeni.
3.2.   ZULIX.ro îşi rezerva dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Magazinului Online și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi Online în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea Clientului Magazinului Online sau dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele ZULIX.ro.
3.3.   Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Magazinul Online.
3.4.   ZULIX.ro poate publica în Magazinul Online informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către Vânzător sau de către oricare alt terț cu care ZULIX.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.5.   Vânzătorul asigură acceptarea plății online prin intermediul platformei PayPal. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Client în plus față de preţul Bunului achiziţionat, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului sau de către PayPal, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda în care se efectuează vânzarea. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.
4.1.   Clientul poate efectua Comenzi Online în Magazinul Online, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături. Comanda Online va fi finalizată prin efectuarea plății de către Client prin una dintre modalitățile acceptate de Vânzător şi indicate în mod expres în Magazinul Online. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru respectivul Bun. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii Online, nu duce la înregistrarea unei comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Bunului adăugat în coșul de cumpărături dar neachitat.
4.2.   Prin finalizarea Comenzii Online, Clientul confirmă ca toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii Online. Prin plasarea unei Comenzi Online Clientul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă Online implică obligaţia Clientului de a achita ”suma totală de plată” indicată.
4.3.   Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii Online, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil Vânzătorului, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
4.4.   Bunurile cumpărate prin intermediul Magazinului Online nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. ZULIX.ro își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Bunurilor la un număr maxim de Bunuri de persoană, numărul fiind liber determinat de către ZULIX.ro și adus la cunoștința Clientului în momentul în care acesta încearcă să introducă în Coșul de Cumpărături o cantitate mai mare decât cea stabilită de ZULIX.ro.
4.5.   Vânzătorul poate cesiona drepturile și obligaţiile sale și poate subcontracta o terță parte pentru onorarea Comenzii Online, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia din urmă. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.
4.6.   Vânzătorul poate anula Comanda Online lansată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, fără a îi putea fi atrasă răspunderea pentru o astfel de acţiune, în următoarele cazuri:
(i)        neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului și/sau de către platforma PayPal, în cazul plății online;
(ii)      invalidarea Tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de ZULIX.ro , în cazul plății online;
(iii)    datele furnizate de către Client/Clienți cu ocazia accesării Magazinului Online sunt incomplete și/sau incorecte;
(iv)     Vânzătorul poate considera în mod rezonabil că prin accesarea Magazinului Online şi lansarea Comenzii Online se urmăreşte un scop ilicit sau prejudiciabil;
(v)       Oricare dintre termenii şi condiţiile expuse în prezentul nu au fost respectate întocmai.
5.1.   ZULIX.ro își rezervă dreptul să valideze Comenzile Online înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, Clienţii acceptând şi permiţând o astfel de posibilitate.
5.2.   Livrarea Bunurilor se va face oriunde în Romania.
5.3.   Livrarea Bunurilor va fi contra-cost sau gratuită, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii Online. Înainte de finalizarea Comenzii Online, Clientul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare și va putea să aleagă una dintre aceste modalități.
5.4.   ZULIX.ro își rezervă dreptul sa întârzie sau să anuleze livrări ale Bunurilor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de ZULIX.ro care includ, dar nu sunt limitate la: acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.
5.5.   În cazul în care Clientul alege ca mijloc de livrare ridicarea produselor de la unul din punctele de livrare menționate de ZULIX.ro la momentul plasării comenzii, iar Clientul nu poate fi contactat prin mijloace electronice sau telefonice timp de 1 săptămână în vederea ridicării comenzii, ZULIX.ro își rezervă dreptul de a considera comanda ca fiind refuzată de către Client și este liber să vândă produsul mai departe către alte persoane, reținând suma încasată de la Client cu titlu de despăgubire, având natura unei clauze penale.
5.6.   În cazul în care Clientul nu este găsit la adresa menționată, curierul va reveni de cel mult încă 2 (două) ori, după care Bunurile vor fi returnate, Clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Bunurilor comandate.
5.7.   Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și transmiterea Specificațiilor și a tuturor documentelor însoțitoare relevante.
6.1.   Prețurile Bunurilor afișate în Magazinul Online sunt în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
6.2.   Vânzătorul va emite Clientului o factură pentru Bunurile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Vânzător.
6.3.   Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii Online ce conține Bunuri vândute de ZULIX.ro, în format material (pe hârtie), la livrarea Bunurilor și/sau în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul său).
7.          GARANȚII
7.1.   Toate Bunurile comercializate de către ZULIX.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
7.2.   În cazul Bunurilor vândute și livrate de ZULIX.ro cărora le este ataşată o garanţie, Clientul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care asigură reparațiile pe durata termenului de garanție. Garanția Bunurilor achiziționate prin intermediul ZULIX.ro sau de la parteneri ai Vânzătorului este asigurată de către service-ul autorizat menționat pe certificatul de garanție aferent Bunului sau de către Vânzător. Costurile transportului către și de la service-urile autorizate vor fi suportate de către Client.
7.3.   În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
7.4.   Lipsa certificatului de garanție al Bunului la livrare trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la primirea Bunului, prin trimiterea unei sesizări la adresa de e-mail a Vânzătorului şi la sediul social al Vânzătorului. Orice sesizare ulterioară termenului de 48 (patruzecișiopt) de ore nu va fi luată în considerare.
8.1.   Drepturile de proprietate intelectuală asupra denumirilor comerciale, mărcilor înregistrate, mărcilor servicii, drepturilor de autor şi altor drepturi de proprietate aferente Bunurilor şi care sunt proprietatea ZULIX.ro sau ale licenţiatorilor ZULIX.ro vor rămâne proprietatea exclusivă a ZULIX.ro sau, după caz, a licenţiatorilor ZULIX.ro iar Clientul nu va avea nicio pretenţie la acestea pe durata prezentului Contract sau ulterior.
8.2.   Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 8.1 de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică mărcilor, denumirilor comerciale ale Bunurilor, fie ca parte din denumire sau ca denumire a societăţii sale sau în orice alt mod.
8.3.    Toate informatiile din Magazinul Online care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, text, logo-uri, simboluri), conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, date referitoare la Vănzâtor, sau alte date privilegiate ale acestuia sunt proprietatea exclusivă a ZULIX.ro. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care nu intră în conflict cu prevederile prezentului.
9.1.   Clientul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul, în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele de transfer al banilor prin intermediul platformei PayPal. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:
·         în cazul în care Clientul face o singură Comandă Online pentru Bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Bun;
·         în cazul livrării unui Bun care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese;
·         în cazul Contractelor pentru livrarea periodică de Bunuri pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a primului Bun.
9.2.   Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul informează ZULIX.ro cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Clientul va transmite la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Magazinul Online o declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de a se retrage din Contract.
9.3.   Exercitarea de către Client a dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor Clientului și Vânzătorului, după caz:
(i)     de a executa Contractul;
(ii)   de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă Online.
9.4.   Cu excepţia cazului în care ZULIX.ro s-a oferit să recupereze Bunurile, Clientul returnează Bunurile sau le înmânează ZULIX.ro sau unei persoane autorizate de aceasta să recepţioneze Bunurile, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care Clientul a comunicat ZULIX.ro decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Bunurile sunt trimise de Client Vânzătorului înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.
9.5.   Clientul suportă atât costurile intermedierii Comenzii (i.e. comisioanele aferente tranzacției prin intermediul platformei PayPal), precum și costurile directe legate de returnarea Bunurilor, cu excepţia cazului în care ZULIX.ro acceptă să suporte acele costuri.
9.6.   Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat in legatura cu decizia Clientului de a se retrage din Contract.
9.7.   Rambursarea sumelor se efectuează folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru Tranzacţia iniţială.
9.8.   ZULIX.ro nu este obligată să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.
ZULIX.ro poate amâna rambursarea până la data recepţionării Bunurilor care au făcut obiectul Contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Bunurile către ZULIX.ro, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
9.9.   Nu se asigură dreptul de retragere în cazul:
(a)      furnizării de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătații sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;
(b)      furnizării de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
(c)   furnizării de Bunuri, daca acestea au fost receptionate, verificate si preluate de catre client direct de la depozitul Zulix din Bucuresti. La receptionarea bunurilor la depozitul Zulix, clientul are posibilitatea sa le verifice iar in cazul in care aceste bunuri corespund intentiilor sale de achizitionare le va prelua, fara a exista ulterior posibilitatea retragerii si a returnarii lor. Clientul poate solicita retragerea comenzii sale si returnarea sumelor platite pentru achizitia produselor, in cazul in care constata, la verificarea bunurilor efectuata la depozitul Zulix, ca respectivele produse nu corespund intentiei sale de achizitie sau prezinta diverse vicii. In acest caz, suma de bani, ce se va returna clientului in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii sale, se va diminua cu valoarea costurilor de transport a produselor din China in Romania si a transportului retur al produselor din Romania in China. Costul transportului din China in Romania se gaseste detaliat in cadrul comenzii produselor ce se doreste a nu fi ridicate. Costul de retur din Romania in China va fi egal cu costul de transport din China in Romania.   
 
10.1. Clientul îşi exprimă consimţământul expres pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând ca astfel de comunicări din partea Vânzătorului ori a colaboratorilor săi să fie efectuate prin derogare de la cerinţa identificării în subiect prin termenul „PUBLICITATE”. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind comunicările comerciale din partea Vânzătorului prin transmiterea unei solicitări în acest sens Vânzătorului. Revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzecișiopt) de ore de la data primirii sale de către Vânzător. Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Vânzător Clienților.
10.2. Newsletterele ZULIX.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de ZULIX.ro.
10.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter.
10.4. Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul conţinutului prezentelor condiții și termeni privind vânzările online ale ZULIX.ro.
11.1. Vânzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii pe care Clientul sau oricare terț le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii Online și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. In măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, Vânzătorul va răspunde pentru orice prejudiciu cauzat Clientului doar până la concurenţa contravalorii Bunurilor care au format obiectul Comenzii Online și care au generat fapta cauzatoare de prejudicii.
11.2. Clientul este răspunzător pentru păstrarea în condiții de siguranță a username-ului și a parolei aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării acestor atribute în mod fraudulos ca urmare a transmiterii username-ului și/sau parolei către un terț de bună voie sau ca rezultat al culpei sale.
12.1. Clientul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzile Online, acestea trebuind trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” din Magazinul Online. Sesizările astfel recepţionate vor fi analizate de Vânzător în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea lor, urmând ca de îndată după soluţionarea lor să îi fie comunicat Clientului un răspuns.
13.1. Vânzătorul pune în practică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal.
13.2. Datele personale ale Clienţilor persoane fizice (cel puţin: nume, prenume, cod numeric personal, serie şi număr act de identitate, adresă de e-mail, număr de telefon, domiciliu) sunt colectate pentru următoarele scopuri pe care respectivii Clienţi le acceptă şi îşi exprimă acordul pentru înfăptuirea lor: îndeplinirea Comenzii Online, informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor Online, evaluarea Bunurilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire si monitorizare a vânzărilor și comportamentului Clienților, precum şi înregistrarea în unul sau mai multe registre ale abonaţilor.
13.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau în Comanda Online, Clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a ZULIX.ro și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către ZULIX.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea, în condiţiile legii, de către cei menţionaţi anterior de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul își exprimă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate afiliaților Vânzătorului precum și altor entități din România sau din alte state, cu respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia relevantă.
13.4. Clientului persoană fizică îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
13.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la sediul social al Vânzătorului Clientul își poate exercita, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dreptul de a i se confirma faptul că datele sale personale sunt sau nu prelucrate de Vânzător. De asemenea, printr-o cerere similară transmisă la aceleaşi coordonate, Clientul îşi poate exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după cum urmează:
(i)     Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii)   Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
13.6. Datele cu caracter personal ori informaţiile cu privire la Comenzile Online pot fi furnizate, la solicitare, organelor de cercetare şi de urmărire penală ori instanţelor de judecată sau altor instituţii ce beneficiază de o astfel de prerogative instituite de lege.
13.7. Politica de cookie-uri ZULIX.ro servește exclusiv pentru buna funcționare a Magazinului Online, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale.
14.1. Nici Vânzătorul şi nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definită de codul civil român.
14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
Prezentul Contract este supus legii chineze. Eventualele litigii apărute între ZULIX.ro și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente conform legii.